Projekti

Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih (EM) polj v Sloveniji

tekoči projekt
Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih (EM) polj v Sloveniji (2018-2021)
Vodja: prof. dr. Tadej Kotnik, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Partnerji: Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) in Onkološki inštitut Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Šifra: V3-1718

 

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Preberi več

Neinvazivna metoda za permeabilizacijo celične membrane s pulzirajočim elektromagnetnim poljem

tekoči projekt
Neinvazivna metoda za permeabilizacijo celične membrane s pulzirajočim elektromagnetnim poljem (2018-2021)
Vodja: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partner: /
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Šifra: J2-9225

 

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Preberi več

Terapije z uporabo elektroporacije

tekoči projekt
   BI-HU/17-18-002
Hungarian partner: Dr. Csányi Erzsébet
Slovenian partner: Prof. Damijan Miklavčič, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana
Funding: Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia

 

Preberi več

Razvoj in validacija metod za načrtovanje zdravljenja raka z metodami na osnovi elektroporacije

zaključen projekt
Razvoj in validacija metod za načrtovanje zdravljenja raka z metodami na osnovi elektroporacije (2016-2017)
Vodja: doc. dr. Bor Kos, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partner: /
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Šifra: Z3-7126

 

Projekt je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Preberi več

Elektroporacija kot metoda za vnos funkcionalnih membranskih proteinov v celice sesalcev brez uporabe genske manipulacije (2015-2017)

tekoči projekt
   Elektroporacija kot metoda za vnos funkcionalnih membranskih proteinov v celice sesalcev brez uporabe genske manipulacije (2015-2017)
Avstrijski partner: Prof. Eva-Kathrin Sinner, Institute for Synthetic Bioarchitectures, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria
Slovenski partner: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Financiranje: Austrian Science Fund (FWF), Austria in Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Slovenija
Šifra: N2-0027

 

Projekt je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Preberi več

COST TD1104: European network for development of electroporation-based technologies and treatments (EP4Bio2Med)

zaključen projekt
  COST TD1104: European network for development of electroporation-based technologies and treatments (EP4Bio2Med) (2011-2016)
Participating
countries:
Algeria, Argentina, Australia, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Finland, France, FYR Macedonia, Germany, Greece, Great Britain, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Morocco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United States of America
Funding: European Commission, Brussels, Belgium

 

Preberi več

LEA EBAM: European Laboratory of Pulsed Electric Fields Applications in Biology and Medicine (2011-2018)

tekoči projekt
  LEA EBAM: European Laboratory of Pulsed Electric Fields Applications
in Biology and Medicine
 (2011-2018)
French partners: Dr. Lluis Mir, Lab. of Vectorol. and Antitumor Ther., IGR, Villejuif
Prof. Jean-Philippe Girard, Lab. of Pharmacol. and Struct. Biol., IPBS, Toulouse
Prof. Yves Fort, Lab. of Complex Molecular Structures, SRSMC, Nancy
Dr. Dominique Cros, Laboratory XLIM, Limoges
Slovenian partners: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Prof. Gregor Sersa, Institute of Oncology, Ljubljana
Funding: National Centre of Scientific Research (CNRS), France
University of Ljubljana, Slovenia
Institute of Oncology, Ljubljana, Slovenia

 

Preberi več

Razvoj in optimizacija izolacije biotehnološko uporabnih molekul iz bakterijskih celic z metodo elektroporacije

zaključen projekt
Razvoj in optimizacija izolacije biotehnološko uporabnih molekul iz bakterijskih celic z metodo elektroporacije (2014-2017)
Vodja: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partner: dr. Matjaž Peterka, Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in proc. kontrolo (COBIK), Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Šifra: J7-6783

 

Projekt je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Preberi več

Fizika vnosa molekul z elektroporacijo v stratum corneum: iniciacija in razvoj lokalnih območij transporta

zaključen projekt
  The Physics of Molecular Delivery by Electroporation of the Stratum Corneum: Local Transport Region Initiation and Evolution (2014-2015)
Principal investigator: Dr. Sid Becker, University of Canterbury, Christchurch,
New Zealand
Slovenian investigators: Prof. Damijan Miklavčič, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Dr. Nataša Pavšelj
, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Barbara Zorec
, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Funding: Marsden Fund, New Zealand
Preberi več

Elektroporacija ravninskih lipidnih dvoslojev pri kontroliranih temperaturnih pogojih na nivoju poizkusov ter simulacij molekularne dinamike

zaključen projekt
  Francosko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-FR/13-14-PROTEUS-010 (2013-2014)
Francoski partner: dr. Mounir Tarek, Univerza v Lorrainé-u, Nancy, Francija
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fak. za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Francija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

 

Preberi več

COST BM0704: Emerging EMF Technologies and Health Risk Management

zaključen projekt
  COST BM0704: Emerging EMF Technologies and Health Risk Management
(2008-2012)
Participating
countries:
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Israel, Italy, Latvia, Macedonia, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland
Funding: European Commission, Brussels, Belgium

 

Preberi več

Optimizacija parametrov pulzov za elektroporacijo celičnih organelov

zaključen projekt
  USA-Slovenian Scientific Cooperation: Optimization of pulse parameters for electroporation of cellular organelles (2011-2012)
US partner: Prof. Thomas Vernier, University of Southern California, Los Angeles, USA
Slovenian partner: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Funding: Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia
Preberi več

Optimizacija elektroporacijskih pulzov za gensko transfekcijo celic in vitro

zaključen projekt
  French-Slovenian Scientific Cooperation (PROTEUS programme): Optimization of Electroporation Protocols for Gene Transfection In Vitro (2011-2012)
French partner: Prof. Marie-Pierre Rols, Institute of Pharmacology and Structural Biology, Toulouse, France
Slovenian partner: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Funding: National Centre of Scientific Research (CNRS), France
Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia
Preberi več

CRH-BME: Curricula reformation and harmonisation in the field of biomedical engineering

zaključen projekt
  CRH-BME (TEMPUS IV): Curricula reformation and harmonisation in the field of biomedical engineering (2009-2011)
Project coordinator: Prof. Nicolas Pallikarakis, University of Patras, Greece
Slovenian partner: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Other partners: Partners from twenty European countries
Funding: European Commission, Brussels, Belgium
Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia

 

Preberi več

Rutenijeve spojine in njihova možna uporaba v elektrokemoterapiji

zaključen projekt
 
Austrian partner: Prof. Bernhard Klaus Keppler, Inst. of Anorg. Chem., Univ. of Vienna, Austria
Slovenian partners: Prof. Iztok Turel, Faculty of Chem. and Chem. Technol., University of Ljubljana
Prof. Damijan Miklavcic
, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Funding: Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia
Preberi več

ANGIOSKIN: DNA Electrotransfer of Plasmids Coding for Antiangiogenic Factors as a Proof of Principle of Non-Viral Gene Therapy for the Treatment of Skin Disease

zaključen projekt
 
Project coordinator: Dr. Lluis M. Mir, Institute Gustave-Roussy, Villejuif, France
Slovenian partner: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Other partners: Dr. Ruggero Cadossi, IGEA S.r.l., Modena, Italy
Prof. Michel Marty
, Institute Gustave-Roussy, Villejuif, France
Prof. Véronique Préat, Catholic University of Louvain, Brussels, Belgium
Dr. Julie Gehl
, Herlev Hospital, Denmark
Prof. Michael P. Schön, University of Würzburg, Germany
Dr. Dominique Constantini, BioAlliance Pharma SA, Paris, France
Dr. Lone Skov, Gentofte Hospital, Hellerup, Denmark
Funding: European Commission, Brussels, Belgium

 

Preberi več

Tokovno kontrolirana elektroporacija celic

zaključen projekt
 
Polish partner: Prof. Malgorzata Kotulska, Wroclaw University of Technology, Poland
Slovenian partner: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Funding: Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego, Poland
Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia

 

Preberi več

Bioimpedančna spektroskopija

zaključen projekt
 
French partner: Prof. Mustapha Nadi, Faculty of Sciences, University Henri Poincaré, Vandoeuvre-lès-Nancy, France
Slovenian partner: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Funding: National Centre of Scientific Research (CNRS), France
Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia

 

Preberi več

Novi teoretični modeli elektropermeabilizacije celic in tkiv, njihovo eksperimentalno vrednotenje in tehnološke aplikacije

zaključen projekt
 
French partners: Dr. Lluis M. Mir, Institute Gustave-Roussy, Villejuif, France
Prof. Justin Teissié, Institute of Pharmacol. and Struct. Biol., Toulouse, France
Slovenian partners: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Prof. Gregor Sersa, Institute of Oncology, Ljubljana
Funding: National Centre of Scientific Research (CNRS), France
Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia

 

Preberi več

Vrednotenje parametrov električnih pulzov za učinkovito elektrokemo- in elektrogensko terapijo ter načrtovanje elektrokemoterapije v kliničnem okolju

zaključen projekt
   
French partner: Dr. Lluis M. Mir, Institute Gustave-Roussy, Villejuif, France
Slovenian partners: Prof. Gregor Sersa, Institute of Oncology, Ljubljana (national coordinator)
Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Funding: National Centre of Scientific Research (CNRS), France
Ministry of Education, Science and Sport, Slovenia

 

Preberi več

ESOPE: European Standard Operating Procedures for Electrochemotherapy and Electrogenetherapy

zaključen projekt
  [visit the official home page of the project]
Funding: European Commission, Brussels, Belgium
Project coordinator: Dr. Lluis M. Mir, Institute Gustave-Roussy, Villejuif, France
Slovenian partner: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Other partners: Prof. Michel Marty, Institute Gustave-Roussy, Villejuif, France
Dr. Julie Gehl, Herlev Hospital, Denmark
Prof. Gerald O’Sullivan, Cork Cancer Research Centre, Cork, Ireland
Dr. Ruggero Cadossi, IGEA S.r.l., Modena, Italy
Prof. Gregor Sersa, Institute of Oncology, Ljubljana, Slovenia
Funding: European Commission, Brussels, Belgium

 

Preberi več

Inženirski in biofizikalni pristop k razumevanju elektropermeabilizacije celice ter njena biomedicinska in biotehnološka uporaba

zaključen projekt
 
French partner: Prof. Justin Teissié, Institute of Pharmacol. and Struct. Biol., Toulouse, France
Slovenian partners: Prof. Damijan Miklavcic, Fac. of El. Eng., Univ. of Ljubljana (natl. coordinator)
Prof. Gregor Sersa, Institute of Oncology, Ljubljana, Slovenia
Funding: National Centre of Scientific Research (CNRS), France
Ministry of Education, Science and Sport, Slovenia

 

Preberi več

CLINIPORATOR: A New Adaptive Generator for DNA Electrotransfer In Vivo for Gene Therapy

zaključen projekt
 
Project coordinator: Dr. Lluis M. Mir, Institute Gustave-Roussy, Villejuif, France
Slovenian partner: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Other partners: Dr. Antonio Dorati, IGEA S.r.l., Modena, Italy
Prof. Eberhard Neumann, University of Bielefeld, Germany
Prof. Justin Teissié, Institute of Pharmacol. and Struct. Biol., Toulouse, France Prof. Bertil Persson, University of Lund, Sweden
Prof. Véronique Préat, Catholic University of Louvain, Brussels, Belgium
Dr. Julie Gehl, Herlev Hospital, Denmark

 

Preberi več

Sinteza, karakterizacija in uporaba novih rutenijevih spojin v elektrokemoterapiji tumorjev

zaključen projekt
Sinteza, karakterizacija in uporaba novih rutenijevih spojin v elektrokemoterapiji tumorjev
Projekt J1-4131 (01.07.2011-30.06.2014)
Vodja: prof. dr. Iztok Turel, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Partnerji: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
znan. svet. dr. Radmila Milačič, Institut Jožef Stefan, Ljubljana
prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut, Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Preberi več

Razvoj programa za numerično modeliranje elektroporacije in vivo ter njegova validacija – in silico elektroporacija

zaključen projekt
Razvoj programa za numerično modeliranje elektroporacije in vivo ter njegova
validacija – in silico elektroporacija

Projekt L2-4105 (01.07.2011-30.06.2014)
Vodja: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partnerja: dr. Tomaž Rodič, C3M d.o.o.
prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut, Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Preberi več

Razvoj novih tehnologij za odstranjevanje patogenih mikrobov in toksinov iz različnih vodnih virov

zaključen projekt
Razvoj novih tehnologij za odstranjevanje patogenih mikrobov in toksinov iz različnih vodnih virov
Projekt L2-4314 (01.07.2011-30.06.2014)
Vodja: dr. Aleš Štrancar, Bia Separations d.o.o.
Partnerji: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Mateja Poljšak-Prijatelj, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Maja Ravnikar, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana
prof. dr. Maja Rupnik, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

 

Preberi več

Kompetenčni center: Biomedicinska tehnika

zaključen projekt
Kompetenčni center: Biomedicinska tehnika
Program KC BME (01.01.2011-31.12.2013)

Vodja: dr. Samo Pirnat, Zavod LAHA – Akademija za laserje in zdravje, Ljubljana
Partnerji: Fotona d.d., Ljubljana
Gorenje d.d., Velenje
Instrumentation Technologies d.d., Solkan
Iskra Medical d.o.o., Ljubljana
OptoTek d.o.o., Velenje
Institut Jožef Stefan, Ljubljana
Onkološki inštitut, Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Fak. za elektrotehniko in Fak. za strojništvo
Univerza v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Univerzitetni klinični center, Ljubljana
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča, Ljubljana
Financiranje: MVZT – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
Preberi več

Novi lipidni modelni sistemi za določitev mehanizmov elektroporacije

zaključen projekt
Novi lipidni modelni sistemi za določitev mehanizmov elektroporacije
Projekt J2-3639 (01.05.2010-30.04.2013)
Vodja: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partnerja: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut, Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Preberi več