Varnostni vidiki elektrokemoterapije bolnikov z vsadki: numerični modeli in meritve na fantomih (2016-2017)

   BI-HR/16-17-038 (2016-2017)
Hrvaški partner: dr. Igor Lacković, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo v Zagrebu, Hrvaška
Slovenski partner: prof. Damijan Miklavčič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

 

Projekt je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).