Numerično modeliranje porazdelitve električnega polja v požiralniku za elektrokemoterapijo malignih tumorjev

 
Croatian partner: Prof. Ratko Magjarevic, Faculty of El. & Comp. Eng., University of Zagreb, Croatia
Slovenian partner: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Funding: Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia