Vpliv nogavic iz tkanine z vgrajenimi keramičnimi mikrodelci na mikrocirkulacijo stopala

Projekt MIZKŠ “Raziskovalni vavčer” (01.01.2013 – 31.12.2014)
Vodja: izr. prof. dr. Tomaž Jarm, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partner: Intersocks d.o.o., Kočevje
Financiranje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost kulturo in šport
Evropski sklad za regionalni razvoj (European Regional Development Fund)