Razvoj novih tehnologij za odstranjevanje patogenih mikrobov in toksinov iz različnih vodnih virov

Razvoj novih tehnologij za odstranjevanje patogenih mikrobov in toksinov iz različnih vodnih virov
Projekt L2-4314 (01.07.2011-30.06.2014)
Vodja: dr. Aleš Štrancar, Bia Separations d.o.o.
Partnerji: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Mateja Poljšak-Prijatelj, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Maja Ravnikar, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana
prof. dr. Maja Rupnik, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS