Razvoj programa za numerično modeliranje elektroporacije in vivo ter njegova validacija – in silico elektroporacija

Razvoj programa za numerično modeliranje elektroporacije in vivo ter njegova
validacija – in silico elektroporacija

Projekt L2-4105 (01.07.2011-30.06.2014)
Vodja: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partnerja: dr. Tomaž Rodič, C3M d.o.o.
prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut, Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS