Kompetenčni center: Biomedicinska tehnika

Kompetenčni center: Biomedicinska tehnika
Program KC BME (01.01.2011-31.12.2013)

Vodja: dr. Samo Pirnat, Zavod LAHA – Akademija za laserje in zdravje, Ljubljana
Partnerji: Fotona d.d., Ljubljana
Gorenje d.d., Velenje
Instrumentation Technologies d.d., Solkan
Iskra Medical d.o.o., Ljubljana
OptoTek d.o.o., Velenje
Institut Jožef Stefan, Ljubljana
Onkološki inštitut, Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Fak. za elektrotehniko in Fak. za strojništvo
Univerza v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Univerzitetni klinični center, Ljubljana
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča, Ljubljana
Financiranje: MVZT – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS