Domov » Razvoj naprav

Razvoj naprav

V oviru laboratorija deluje skupina za razvoj biomedicinskih in biotehnoloških naprav, ki razvija prototipne laboratorijske in medicinske naprave. Pri razvoju sodeluje s številnimi tujimi in domačimi partnerji. Skupina razvija različne generatorje, aplikatorje in merilnike signalov, ki se uporabljajo na področju biomedicine ali biotehnologije. Nekaj prototipnih laboratorijskih naprav je dostopno raziskovalcem v okviru našega infrastrukturnega centra. Komponente naprav, ki jih skupina razvija, so različni generatorji pulzov, uporabniški vmesniki, kontrolne enote, napajalniki, preklopniki ter merilniki napetosti ali toka. Skupina je specializirana za razvoj visokonapetostnih pulznih generatorjev oziroma elektroporatorjev, ki generirajo pulze do nekaj kilovoltov in stotine amperov ter dolžine od nekaj nanosekund do nekaj milisekund. Skupina pri razvoju pulznih generatorjev uporablja različne tehnologije stikal (npr. SiC-MOSFET, RF-MOSFET, MOSFET, IGBT, diodna stikala in iskrišča) in topologij vezij (npr. digitalni in analogni ojačevalniki, Marx-ovi generatorji ter zaporedno in vzporedno zložena stikala). Generatorji pulzov omogočajo generiranje širokega spektra parametrov pulzov. Uporabniški vmesniki so predvsem grafični, ki omogočajo vnos številnih parametrov potrebnih za generiranje kompleksnih elektroporacijskih pulzov ali pa omogočajo kontrolo merjenih signalov. Kontrolne enote so zaradi hitrosti izdelane predvsem na FPGA vezjih, pri manj zahtevnih elektroporatorjih pa tudi na mikroprocesorskih sistemih. Visokonapetostni napajalniki imajo spremenljivo izhodno napetost, da omogočajo generiranje čim bolj širokega spektra amplitud.. Skupina svoje znanje širi na domače in tuje študente preko mentorstev in delavnic (npr. Mednarodna šola EBTT – electroporation-based technologies and treatments).