Slikanje električne prevodnosti in tokovne gostote med elektroporacijo

 
Korean partner: Prof. Eung Je Woo, Kyung Hee University, South Korea
Slovenian partner: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Funding: National Research Foundation, Korea
Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia