COST 281: Potential Health Implications from Mobile Communication Systems

   [visit the official home page of the project]
Participating
countries:
Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Poland, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland
Funding: European Commission, Brussels, Belgium

 

COST 281: Potential Health Implications from Mobile Communication Systems (2001-2006)  [obiščite uradno spletno stran projekta]
Sodelujoče
države:
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska,Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija
Financiranje: Evropska komisija, Bruselj, Belgija