Elektroporacija ravninskih lipidnih dvoslojev; poizkusi in modeliranje

 
French partner: Dr. Mounir Tarek, UMR 7565 CNRS, University Henri Poincaré, Nancy, France
Slovenian partner: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Funding: National Centre of Scientific Research (CNRS), France
Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia