Vnos zdravilnih učinkovin v kožo in preko kože z elektroporacijo, ionoforezo in radiofrekvenčnim segrevanjem

Projekt L2-2044 (01.05.2009-30.04.2012)
Vodja: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partner: dr. Jože Jelenc, Iskra Medical, d.o.o., Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS