Brezkontaktna metoda elektroporacije z uporabo pulzirajočega elektromagnetnega polja (2020-2022)

   BI-LT/20-22-004
Litovski partner: Vitalij Novickij, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Litva
Slovenski partner: prof. Damijan Miklavčič, University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

 

Projekt je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).