Domov » Člani

Člani

prof. dr. Damijan Miklavčič : univ.dipl.inž.el., vodja raziskovalnega programa

prof. dr. Damijan Miklavčič

univ.dipl.inž.el., vodja raziskovalnega programa


damijan.miklavcic@fe.uni-lj.si
+386 1 4768 456
Publikacije

Rojen:  19.07.1963, Ljubljana, Slovenija
Naslov:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.:  01 4768 456
E-mail: 

Izobrazba:
1987  univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Univerza v Ljubljani)
1991  magister elektrotehnike (Univerza v Ljubljani)
1993  doktor elektrotehniških znanosti (Univerza v Ljubljani)

Zaposlitev:
1993-danes  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
1993-1994    raziskovalec
1994-1997    docent
1995-1996    gostujoči raziskovalec na Inštitutu Gustave Roussy, Villejuif, Francija
1997-2002    izredni profesor
1998-2019      predstojnik Laboratorija za biokibernetiko
2002-danes    redni profesor
2003-2005    prodekan za raziskovalno delo
2007-2015    predstojnik Katedre za biomedicinsko tehniko
2015-danes    namestnik predstojnika Katedre za biomedicinsko tehniko

Nagrade:
1986  Fakultetna Prešernova nagrada
1989  Mednarodna nagrada sklada Maphre (Španija)
1993  Krkina nagrada
1995  Nagrada Republike Slovenije za znanstvenoraziskovalno delo [obrazložitev]
2003  Priznanje Ambasador Republike Slovenije v znanosti [obrazložitev]
2008  Vodovnikova nagrada za izjemne raziskovalne dosežke [obrazložitev]
2008  Vitez Reda akademskih palm Francoske republike
2012  Nagrada "Vladimir Zworykin" društva IFMBE [obrazložitev]
2012  Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani - 1. mesto [diploma]
2014  Zlata plaketa Univerze v Ljubljani [obrazložitev]
2015  Častni član Evropskega združenja za medicinsko in biomedicinsko tehniko in znanost
2019  Častni doktorat Univerze v Buenos Airesu, Argentina [podelitev]

Bibliografija:
Bibliografija prof. Miklavčiča obsega preko 1.300 bibliografskih enot, od tega preko 400 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov (Vir: Sicris). Njegovi članki so bili do sedaj skupaj deležni več kot 10.000 čistih citatov (Scopus) oz. 8.600 čistih citatov (WoS). Skupaj s sodelavci je prijavil več patentov, od katerih so mu bili podeljeni trije mednarodni (s preizkusom) in en slovenski patent (Vir: Sicris). Število čistih citatov po Web-of-Science (na dan 25. marca, 2020) znaša 9.793, h-index 65. Za izpis njegove celotne bibliografije v COBISS-u kliknite tukaj.

Projekti:
•  oglejte si seznam projektov

Druge dejavnosti:
•  Član sveta Društva za bioelektrokemijo (Council of the Bioelectrochemical Society) (2009–2017)
•  Predsednik Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (2007–)
•  Predsednik strokovnega sveta Foruma EMS
•  Pridruženi urednik revije Bioelectromagnetics (2005–2007)
•  Pridruženi urednik revije IEEE Transactions on Biomedical Engineering (2002–2014)
•  Pridruženi urednik revije IEEE Transactions on Nanobioscience (2004–2013)
•  Član delovne skupine za pripravo zaščitnih standardov na področju neionizirnih
elektromagnetnih sevanj pri Uradu RS za standardizacijo in meroslovje
•  Recenzent pri več kot 50 revijah, indeksiranih v SCI
•  Član Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (2010-2013)
•  Predsednik Mednarodnega društva za tehnologije in terapije bazirajoče na elektroporaciji (International Society for Electroporation-Based Technologies and Treatments - ISEBTT, 2016-2017)

prof. dr. Tadej Kotnik : univ.dipl.inž.el., znanstveni svétnik, predstojnik laboratorija

prof. dr. Tadej Kotnik

univ.dipl.inž.el., znanstveni svétnik, predstojnik laboratorija


tadej.kotnik@fe.uni-lj.si
+386 1 4768 768
Publikacije
Rojen: 1972, Ljubljana, Slovenija
Izobrazba: doktor biofizike (2000, Univerza v Parizu XI, Francija)
doktor elektrotehniških znanosti (2000, Univerza v Ljubljani)
Zaposlitev: prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost in redni profesor
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Naslov: Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 4 768 768
Telefaks: 01 4 264 658
E-pošta: tadej.kotnik@fe.uni-lj.si

Predavanja pri predmetih:
      •  Digitalne strukture (1. stopnja UN - 2. letnik)
      •  Digitalna tehnika (1. stopnja VS - 2. letnik - Avtomatika)
      •  Bioelektromagnetika (2. stopnja - 2. letnik - Biomedicinska tehnika)

Nagrade:
1995  Prešernova nagrada Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
2001  Galvanijeva nagrada Mednarodnega društva za bioelektrokemijo (Bioelectrochemical Society)
2014  Najodmevnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani [predstavitvena brošura]

prof. dr. Tomaž Jarm : univ.dipl.inž.el.

prof. dr. Tomaž Jarm

univ.dipl.inž.el.


tomaz.jarm@fe.uni-lj.si
Publikacije
izr. prof. dr. Alenka Maček Lebar : univ.dipl.inž.el.

izr. prof. dr. Alenka Maček Lebar

univ.dipl.inž.el.


alenka.maceklebar@fe.uni-lj.si
doc. dr. Peter Kramar : univ.dipl.inž.el.

doc. dr. Peter Kramar

univ.dipl.inž.el.


peter.kramar@fe.uni-lj.si
doc. dr. Matej Reberšek : univ.dipl.inž.el.

doc. dr. Matej Reberšek

univ.dipl.inž.el.


matej.rebersek@fe.uni-lj.si
doc. dr. Bor Kos : univ.dipl.inž.el.

doc. dr. Bor Kos

univ.dipl.inž.el.


bor.kos@fe.uni-lj.si
+386 1 4768 347
Publikacije
doc. dr. Matej Kranjc : univ.dipl.inž.el.

doc. dr. Matej Kranjc

univ.dipl.inž.el.


matej.kranjc@fe.uni-lj.si
dr. Tina Batista Napotnik : univ.dipl.biol., znanstvena sodelavka

dr. Tina Batista Napotnik

univ.dipl.biol., znanstvena sodelavka


tina.batistanapotnik@fe.uni-lj.si
doc. dr. Lea Rems : univ.dipl.inž.el., znanstvena sodelavka

doc. dr. Lea Rems

univ.dipl.inž.el., znanstvena sodelavka


lea.rems@fe.uni-lj.si
+386 1 476 8396
Publikacije

Rojena:  08.11.1988, Novo mesto, Slovenija
Naslov:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.:  01 476 8396
E-mail: 

Izobrazba:
doktorica elektrotehniških znanosti (2016, Univerza v Ljubljani)

Zaposlitev:
1. 11. 2019−danes Znanstvena sodelavka, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Slovenija
1. 3. 2018−28. 2. 2021 Podoktorska raziskovalka, KTH Royal Institute of Technology, Science for Life Laboratory, Stockholm, Švedska
1. 2. 2016−28. 2. 2018 Podoktorska raziskovalka, Delft University of Technology, Dept. of Chemical Engineering, Delft, Nizozemska
25. 2. 2015−7. 6. 2015 in 24. 9. 2015−7. 11. 2015 Gostujoča raziskovalka, Université de Lorraine, CNRS, Nancy, Francija
1. 10. 2012−31. 1. 2016 Mlada raziskovalka, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Slovenija

Nagrade:
2011 Prešernova nagrada Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
2013 Zlato Nahtigalovo priznanje za raziskovalno delo mladih
2014 IFMBE Young Investigator Competition Award (2. mesto)
2014 nagrada za najboljšo študenstko predstavitev na Bioelectrics Workshop, Norfolk, VA, USA
2016 Krkina nagrada za doktorsko disertacijo
2017 Vodovnikova nagrada Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
2020 Štipendija Marie Skłodowska-Curie (Evropska komisija)

Bibliografija:
Bibliografija dr. Rems obsega preko 40 bibliografskih enot, od tega ~20 izvirnih znanstvenih člankov (vir: Sicris). Njeni članki imajo več kot 350 citatov (vira: WoS, Sicris).

SICRIS: povezava
Publications (COBISS): povezava

doc. dr. Samo Mahnič-Kalamiza : univ.dipl.inž.el., znanstveni sodelavec

doc. dr. Samo Mahnič-Kalamiza

univ.dipl.inž.el., znanstveni sodelavec


samo.mahnic-kalamiza@fe.uni-lj.si
+386 1 4768 275
dr. Saša Haberl Meglič : univ.dipl.mikrobiol., raziskovalna sodelavka

dr. Saša Haberl Meglič

univ.dipl.mikrobiol., raziskovalna sodelavka


sasa.haberl-meglic@fe.uni-lj.si
dr. Shaurya Sachdev : mag. kem. inž., raziskovalni sodelavec

dr. Shaurya Sachdev

mag. kem. inž., raziskovalni sodelavec


shaurya.sachdev@fe.uni-lj.si
dr. Eva Pirc : mag.inž.el., raziskovalna sodelavka

dr. Eva Pirc

mag.inž.el., raziskovalna sodelavka


eva.pirc@fe.uni-lj.si
dr. Vid Jan : mag. biotehnol., raziskovalni sodelavec

dr. Vid Jan

mag. biotehnol., raziskovalni sodelavec


vid.jan@fe.uni-lj.si
dr. Tamara Polajžer : mag.mol.funkc.biol., raziskovalna sodelavka

dr. Tamara Polajžer

mag.mol.funkc.biol., raziskovalna sodelavka


tamara.polajzer@fe.uni-lj.si
viš. pred. dr. Karel Flisar : univ.dipl.inž.el., raziskovalni sodelavec

viš. pred. dr. Karel Flisar

univ.dipl.inž.el., raziskovalni sodelavec


karel.flisar@fe.uni-lj.si
Katja Balantič : mag. biomedicinske tehnike, mlada raziskovalka

Katja Balantič

mag. biomedicinske tehnike, mlada raziskovalka


katja.balantic@fe.uni-lj.si
Helena Cindrič : mag. inž. el., mlada raziskovalka

Helena Cindrič

mag. inž. el., mlada raziskovalka


helena.cindric@fe.uni-lj.si
Žana Lovšin : mag. mol. funkc. biol., mlada raziskovalka

Žana Lovšin

mag. mol. funkc. biol., mlada raziskovalka


zana.lovsin@fe.uni-lj.si
Tjaša Potočnik : mag. mol. funkc. biol., mlada raziskovalka

Tjaša Potočnik

mag. mol. funkc. biol., mlada raziskovalka


tjasa.potocnik@fe.uni-lj.si
Marko Stručić : dr. med., mladi raziskovalec

Marko Stručić

dr. med., mladi raziskovalec


marko.strucic@fe.uni-lj.si
Anja Blažič : mag. mikrobiol., mlada raziskovalka

Anja Blažič

mag. mikrobiol., mlada raziskovalka


anja.blazic@fe.uni-lj.si
Aleksandra Cvetkoska : mag. inž. el., raziskovalka

Aleksandra Cvetkoska

mag. inž. el., raziskovalka


aleksandra.cvetkoska@fe.uni-lj.si
Maria Scuderi : mag. bioinženiringa, raziskovalka

Maria Scuderi

mag. bioinženiringa, raziskovalka


maria.scuderi@fe.uni-lj.si
Rok Šmerc : mag. inž. str., raziskovalec

Rok Šmerc

mag. inž. str., raziskovalec


rok.smerc@fe.uni-lj.si
Peter Lombergar : mag. inž. el., raziskovalec

Peter Lombergar

mag. inž. el., raziskovalec


peter.lombergar@fe.uni-lj.si
+386 1 476 8275
Tina Cimperman : mag. elektrotehnike, raziskovalka

Tina Cimperman

mag. elektrotehnike, raziskovalka


tina.cimperman@fe.uni-lj.si
Maida Jusović : mag. biotehnol., raziskovalka

Maida Jusović

mag. biotehnol., raziskovalka


maida.jusovic@fe.uni-lj.si
Zala Vidic : mag. mol. funkc. biol., mlada raziskovalka

Zala Vidic

mag. mol. funkc. biol., mlada raziskovalka


zala.vidic@fe.uni-lj.si
Jernej Štublar : univ.dipl.inž.el., raziskovalec

Jernej Štublar

univ.dipl.inž.el., raziskovalec

Duša Hodžić : univ.dipl.mikrobiol., raziskovalna sodelavka

Duša Hodžić

univ.dipl.mikrobiol., raziskovalna sodelavka


dusa.hodzic@fe.uni-lj.si
Janez Žigon : univ.dipl.inž.el., tehniški sodelavec

Janez Žigon

univ.dipl.inž.el., tehniški sodelavec


janez.zigon@fe.uni-lj.si

Wencheng Peng : BSc in Electrical Engineering, Visiting Researcher

Wencheng Peng

BSc in Electrical Engineering, Visiting Researcher


wp0381@student.uni-lj.si
Jessica Genovese : Student / študentka

Jessica Genovese

Student / študentka


jessica.genovese3@unibo.it

Akademik prof. dr. Lojze Vodovnik (1933–2000) :

Akademik prof. dr. Lojze Vodovnik (1933–2000)

Ustanovitelj in dolgoletni predstojnik Laboratorija za biokibernetiko, redni član SAZU in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, ustanovitelj Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije.

Govor akademika prof. dr. Franceta Bernika, predsednika SAZU, na žalni seji akademije

Spominska številka Novic Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije

Profesor dr. Stanislav Reberšek (1942–2022) :

Profesor dr. Stanislav Reberšek (1942–2022)

V začetku februarja 2022 smo prejeli žalostno novico, da nas je po daljši hudi bolezni zapustil dolgoletni član Laboratorija za biokibernetiko, upokojeni profesor Stanislav Reberšek.

Profesor Stanislav Reberšek se je rodil leta 1942 v Celju. Dodiplomski študij je zaključil leta 1969 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kjer je leta 1980 magistriral in 1984 doktoriral. V raziskovalno delo na področju biomedicinske tehnike se je vključil leta 1968, ko se je še kot študent priključil skupini Laboratorija za medicinsko elektroniko in biokibernetiko pod vodstvom akademika profesorja Lojzeta Vodovnika. V desetletjih svojega raziskovalnega udejstvovanja se je profesor Reberšek ukvarjal z različnimi področji, glavna pa so bila funkcionalna električna stimulacija zgornjih okončin in uvajanje novih metod v fizikalno terapijo, preučevanje učinkov električne stimulacije na spastične mišice ter uporaba električnih pulzov v terapevtske namene. Razumel je namreč stisko bolnikov na Zavodu za rehabilitacijo, njihovih staršev in svojcev, pa tudi stiske in hotenja fizioterapevtov. Na vrhuncu svojega raziskovalnega dela je zato stremel k napredku in razvoju fizioterapevtskih metod in objektivnega vrednotenja rehabilitacije bolnika.

Profesor Reberšek je vodil in sodeloval pri domačih in mednarodnih projektih ter za izumiteljske in raziskovalne dosežke skupaj s kolegi dvakrat prejel državno nagrado sklada Borisa Kidriča. Vseskozi je ostajal tudi prizadeven in vesten pedagog ter mentor študentom in mlajšim kolegom. Med letoma 1995 in 1999 je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani služil kot prodekan za pedagoško delo. Upokojil se je leta 2010, vendar je ostal  v Laboratoriju za biokibernetiko aktiven še vrsto let za tem, vse do tragične nesreče pred tremi leti.

Profesor Reberšek je bil eden od ustanovnih članov Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS) ter dolgoletni blagajnik in častni član društva DMBTS. Zbral in in uredil je zbirko aparatov za funkcionalno električno stimulacijo, ki je bila kot urejena muzejska zbirka prvič predstavljena v času Konference za funkcionalno električno stimulacijo v Ljubljani, ki jo je društvo DMBTS organiziralo v času med 22. in 25. avgustom 1993 v Ljubljani. Kasneje je bil Muzej funkcionalne električne stimulacije po zaslugi profesorja Reberška postavljen na ogled tudi na Fakulteti za elektrotehniko, kjer ga v omejenem obsegu kot stalno zbirko še vedno lahko vidite na hodniku pred Laboratorijem za biokibernetiko v tretjem nadstropju stavbe A. Muzej funkcionalne električne stimulacije je bil po zaslugi požrtvovalnega dela profesorja Reberška na ogled ponovno postavljen v okviru razstave S tehniko do zdravja, organizirane v sodelovanju v sodelovanju z Tehniškim muzejem Slovenije v Bistri od 7. maja do 3. decembra, 2013.

Profesor Stanislav Reberšek, diplomirani inženir elektrotehnike, doktor znanosti, soprog, oče, dedek, sodelavec, prijatelj, znanec, človek, ki je v svojem življenju prevzemal različne vloge in smo ga spoznali in poznali vsak na svoj način. Bil je človek z velikim srcem, skromen, obziren in čuteč. Pri razvoju biomedicinske tehnike v Sloveniji in raziskovalne skupine Laboratorija za biokibernetiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je pustil trajen pečat. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Ljubljana, april 2022.