Primerjava elektroporacije vzdražnih in nevzdražnih celic in tkiv s klasičnimi ali z nanosekundnimi pulzi (2016-2017)

   BI-FR/16-17-PROTEUS (2016-2017)
Francoski partner: dr. Rodney Philipp O’Connor, LABEX Sigma-Lim – XLIM, Faculté des Sciences et Techniques, Limoges, Francija
Slovenski partner: prof. Damijan Miklavčič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Financiranje: National Centre of Scientific Research (CNRS), France
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

 

Projekt je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).