Sinteza novih rutenijevih spojin in njihova možna uporaba pri tumorski elektrokemoterapiji

Projekt J1-0200 (01.02.2008-31.01.2011)
Vodja: prof. dr. Iztok Turel, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Projekt J1-0200 (01.02.2008-31.01.2011)
Vodja: prof. dr. Iztok Turel, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS