Sinteza, karakterizacija in uporaba novih rutenijevih spojin v elektrokemoterapiji tumorjev

Sinteza, karakterizacija in uporaba novih rutenijevih spojin v elektrokemoterapiji tumorjev
Projekt J1-4131 (01.07.2011-30.06.2014)
Vodja: prof. dr. Iztok Turel, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
Partnerji: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
znan. svet. dr. Radmila Milačič, Institut Jožef Stefan, Ljubljana
prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut, Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS