Elektroporacija z nanopulzi – mehanizmi in učinkovitost

 
French partner: Dr. Lluis M. Mir, Institute Gustave-Roussy, Villejuif, France
Slovenian partner: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Funding: National Centre of Scientific Research (CNRS), France
Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia
Francosko-slovensko znanstv. sodelovanje: Projekt BI-FR/09-10-PROTEUS-002 (2009-2010)
Francoski partner: dr. Lluis M. Mir, Inštitut Gustave-Roussy, Villejuif
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Francija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS