Domov » Elektroporacija

Elektroporacija

Kaj je elektroporacija?

Vse živa bitja so zgrajena iz bioloških celic. Vsaka celica je obdana s plazemsko membrano. Plazemska membrana sestoji iz lipidnega dvosloja, v katerega so vgrajeni proteini, ki omogočajo transport molekul in ionov. Glavna funkcija plazemske membrane je zaščita celice pred okoljem. Prav tako je vključena v vzdrževanje homeostaze, urejanje komunikacije med celicami, pri pritrjevanju celic, ionski prevodnosti in celični signalizaciji.

V normalnih pogojih imajo celice negativno mirovno transmembransko napetost v rangu nekaj deset mV. Če so biološke celice izpostavljene kratkim visokonapetostnim impulzom, se absolutna vrednost transmembranskega potenciala poveča, v membrani se pojavi veliko električno polje in pride do elektroporacije. Nastanejo pore, skozi katere lahko pride do transporta ionov in molekul. Molekule, za katere je celica običajno neprepustna, lahko sedaj prehajajo preko plazemske membrane. Ker so pore zelo majhne (velikostni razred nm), jih ne moremo  opazovati z optičnimi metodami. Napovedali so jih s simulacijami molekularne dinamike, posredno pa jih opazujemo opazovale s pomočjo električnih meritev in fluorescenčnih barvil. Če si po elektroporaciji celica opomore, je to reverzibilna elektroporacija. Če je celica preveč poškodovana in se ne opomore, je to ireverzibilna elektroporacija.

Slika: Kotnik et al., 2012