Domov » Za študente

Za študente

PREDSTAVITVENI VIDEO BIOMEDICINSKA TEHNIKA

Oglejte si predstavitveni video študija Biomedicinska tehnika.

 

ZAKLJUČNE NALOGE

Vabimo vas, da prve raziskovalne in delovne izkušnje pridobite v našem laboratoriju. Če vas veseli raziskovalno delo, bi se radi potegovali za študentsko Prešernovo nagrado ali pa želite pričeti z izdelavo zaključne oziroma diplomske naloge, se oglasite v Laboratoriju za biokibernetiko. Vaši mentorji ter ostali člani laboratorija vam bomo zagotovili osnovno literaturo in potrebno vodstvo za uspešno delo. Pri tem ne potrebujete nobenega dodatnega ali posebnega predznanja.

Spodaj so zbrani izhodiščni naslovi zaključnih nalog z raznoliko tematiko. Ob vsakem naslovu je povezava na kratek opis naloge.

Seveda pa raziskovalne možnosti v našem laboratoriju niso omejene le na tu naštete naloge. Nove teme nastajajo neprestano. Morda imate celo sami idejo, pa ne veste, kje in kako jo uresničiti? Pridite in skupaj se bomo pogovorili ter poiskali ali oblikovali ustrezno temo za vaše raziskovalno ali razvojno delo.

Seznam tem

TEME ZAKLJUČNIH NALOG

VPLIV ELEKTROPORACIJSKIH PULZOV NA DELOVANJE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA
Izvajanje elektrokemoterapije globoko ležečih tumorjev je povezano s trenutno neraziskanim tveganjem za delovanje vsajenih srčnih spodbujevalnikov. Z eksperimentalnim in teoretičnim pristopom želimo ugotoviti, kakšni so možni vplivi, ki bi jih visokonapetostni elektroporacijski pulzi dovedeni v bližini srca, lahko imeli na delovanje srčnega spodbujevalnika.
Kontaktna oseba:
prof. dr. Tomaž Jarm

tel. (01) 4768-820

 

NUMERIČNA OPTIMIZACIJA ROBUSTNOSTI FIKSNIH ELEKTROD ZA ELEKTROKEMOTERAPIJO
Elektrode za elektroporacijo s fiskno geometrijo so zelo ugodne za klinično uporabo, saj omogočajo enostavno vstavljanje in zagotavljajo dobro ponovljivost rezultatov. Z vzbujanjem različnih parov elektrod z električnimi pulzi ustrezne napetosti lahko zagotovimo elektroporacijo celotnega ciljnega tkiva.
Kontaktna oseba:
doc. dr. Bor Kos

tel. (01) 4768-120

ALGORITMI ZA MERJENJE LASTNOSTI MEMBRAN
Velikost biološke membrane je premajhna za opazovanje s prostim očesom. Zato jo lahko opazujemo posredno s spreminjanjem električnih lastnosti. Pri opazovanju električnih lastosti moramo membrano vzbujati z električnim napetostjo ali tokom ter meriti odziv električnega toka oziroma napetosti. Z vzbujanjem z različnimi signali lahko z algoritmi iz odzivov izračunamo vrednosti nadomestnih električnih elementov kot so upornost, kapacitivnost in porušitvena napetost.
Kontaktna oseba:
doc. dr. Peter Kramar

tel. (01) 4768-290

 

SIMULACIJE MOLEKULARNE DINAMIKE
Navkljub izvajanju poizkusov elektroporacije na ravninskih lipidnih dvoslojih pojava pore v membrani eksperimentalno ne moremo opazovati. Molekularna dinamika je računsko okolje, kjer modeliramo Newtonove enačbe poti, hitrosti in pospeška glede na osnovne lastnosti posameznega atoma v sistemu. Opis takih sistemov je izredno kompleksen, zato za tako računanje uporabljamo super računalnike v računskih centrih.
Kontaktna oseba:
doc. dr. Peter Kramar

tel. (01) 4768-290

ELEKTROPORACIJA RAVNINSKIH LIPIDNIH DVOSLOJEV
Ravninski lipidni dvosloj obravnavamo kot preprost model celične membrane. Njegova prednost je, da je preprost in elektročno dostopen z obeh strani. Pri preučevanju elektroporacije nas zanima vpliv temperature, vrst lipidnih molekul, naboja ipd na lastnosti ravninskega lipidnega dvosloja kot so kapacitivnost, upornost in porušitvena napetost.
Kontaktni osebi:
Kontaktna oseba:
doc. dr. Peter Kramar

tel. (01) 4768-290

UPORABNIŠKI VMESNIKI IN KONTROLERJI
Elektronske naprave ponavadi upravljamo preko uporabniških vmesnikov in kontrolerjev. V našem laboratoriju razvijamo naprave za elektroporacijo celic. Takšne naprave lahko učinkovito upravljamo le preko naprednih grafičnih uporabniških vmesnikov in hitrih kontrolnih enot.
Kontaktna: oseba:
doc. dr. Matej Reberšek

tel. (01) 4768-120

IMPULZNO MOČNOSTNI GENERATORJI
V biomedicini in tudi na drugih področjih se velikokrat uporabljajo generatorji, ki generirajo kratke visokonapetostne pulze. V našem laboratoriju razvijamo takšne impulzno močnostne generatorje predvsem za elektroporacijo bioloških celic. Pri elektroporaciji namreč izpostavimo celice kratkim visokonapetostnim pulzom, da dosežemo začasno povečano prepustnost celične membrane.
Kontaktna: oseba:
doc. dr. Matej Reberšek

tel. (01) 4768-120

MERJENJE TEMPERATURE NA RAVNI POSAMEZNIH CELIC IN CELIČNIH ORGANELOV
V celicah je veliko procesov, kot so celični metabolizem ali izražava genov, ki so tesno povezani s temperaturo. Ena izmed možnih detekcij spremembe temperature na mikroskopski ravni je uporaba fluorescentnega barvila Rhodamin-B, katerega fluorescenca je linearno odvisna od temperature. V okviru raziskovalne naloge proučite časovno in prostorsko odvisnost termičnih sprememb na ravni celic in njihovih organelov pri dovajanju različnih električnih pulzov. Tako določene spremembe temperature primerjajte z drugimi merilnimi tehnikami, npr. s termometrom z optičnimi vlakni ter z izračuni.
Kontaktna: oseba:
prof. dr. Damijan Miklavčič

tel. (01) 4768-456