Rutenijeve spojine in njihova možna uporaba v elektrokemoterapiji

 
Austrian partner: Prof. Bernhard Klaus Keppler, Inst. of Anorg. Chem., Univ. of Vienna, Austria
Slovenian partners: Prof. Iztok Turel, Faculty of Chem. and Chem. Technol., University of Ljubljana
Prof. Damijan Miklavcic
, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Funding: Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia