Spremljanje elektroporacije s tehnikami magnetne resonance v kliničnem magnetnoresonančnem tomografu (2019-2021)

   BI-US/19-21-113
ZDA partner: Leeor Alon, New York University, New York, ZDA
Slovenski partner: doc. dr. Matej Kranjc, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

 

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).