Mehanizmi aktivacije napetostnih ionskih kanalčkov pri izpostavitvi celic električnemu polju (2022-2023)

   BI-FR/22-23-PROTEUS-006
Francoski partner: Mounir Tarek, Université de Lorraine, CNRS, Nancy, Francija
Slovenski partner: doc. dr. Lea Rems, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Slovenija
Financiranje: National Centre of Scientific Research (CNRS), Francija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
, Slovenija

 

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).