Optimalna konstrukcija elektroporacijske komore in poracijskega protokola za obdelavo prehranskih surovin s pulzirajočimi električnimi polji (2018-2019)

   BI-AR/2018-2019-001
Argentinski partner: prof. Guillermo Marshall, Fakulteta za eksaktne in naravoslovne znanosti, Univerza v Buenos Airesu, Buenos Aires, Argentina
Slovenski partner: prof. Damijan Miklavčič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

 

Projekt je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).