Vrednotenje parametrov električnih pulzov za učinkovito elektrokemo- in elektrogensko terapijo ter načrtovanje elektrokemoterapije v kliničnem okolju

   
French partner: Dr. Lluis M. Mir, Institute Gustave-Roussy, Villejuif, France
Slovenian partners: Prof. Gregor Sersa, Institute of Oncology, Ljubljana (national coordinator)
Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Funding: National Centre of Scientific Research (CNRS), France
Ministry of Education, Science and Sport, Slovenia