BME-ENA: Izobraževanje o biomedicinski tehniki – Pobuda Tempus v vzhodnem sosedskem področju (2013-2017)

 
Koordinator: prof. Nicolas Pallikarakis, University of Patras, Grčija
Slovenski partner: prof. Tomaž Jarm, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Drugi partnerji: Partnerji iz sedmih EU in 4 ne-EU držav Vzhodne Evrope
Financiranje: Evropska komisija, Bruselj, Belgija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

 

Projekt je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).