Raziskovalni program: Elektroporacija v biologiji, biotehnologiji in medicini (2022-2027)

Raziskovalni program: Elektroporacija v biologiji, biotehnologiji in medicini (2022-2027)
Vodja: prof. Damijan Miklavčič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Šifra: P2-0249

 

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Članica Univerze v Ljubljani

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Šifra
P2-0249
Naziv projekta
Raziskovalni program: Elektroporacija v biologiji, biotehnologiji in medicini
Obdobje
1.1.2022 - 31.12.2027
Letni obseg
2,79 FTE
Vodja

Damijan Miklavčič

Veda
Tehnika - Sistemi in kibernetika
Sodelujoče RO

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Vsebinski opis projekta

Elektroporacija je uveljavljena metoda za povečanje prepustnosti celične membrane. Njen širok spekter aplikacij sega na različna področja, kot so medicina, biotehnologija, okoljske znanosti. Eksperimentiranje s širokim razponom parametrov uporabljenih električnih pulzov je v preteklosti privedlo do odkritja in razvoja številnih tehnoloških postopkov in načinov zdravljenja, ki temeljijo na elektroporaciji. Ti vključujejo zdravljenje raka, gensko terapijo, ablacijo tkiva, zlivanje celic, pripravo in predelavo živil in čiščenje vode, če naštejemo le nekatere. Poznavanje mehanizmov elektroporacije celične membrane, posledičnega transporta molekul preko membrane in drugih spremljajočih pojavov je še vedno nepopolno. Velika večina protokolov elektroporacije, ki se uporabljajo v biomedicini, živilski tehnologiji in biotehnologiji, je še vedno opredeljenih zgolj eksperimentalno, zaradi česar se pojavlja očitna potreba po boljšem razumevanju samih mehanizmov elektroporacije in spremljajočih pojavov. Šele to bo omogočilo nadaljnji razvoj protokolov ter s tem izpopolnitev biotehnoloških postopkov in načinov zdravljenja, ki temeljijo na elektroporaciji. Raziskovalna skupina, ki predlaga ta raziskovalni program, je že več kot desetletje ena vodilnih na področju elektroporacije, kar dosega tudi s svojo izrazito interdisciplinarno sestavo. Ta zakladnica znanj z različnih področij daje skupini edinstveno prednost, saj se raziskav na področju elektroporacije in z njo povezanih aplikacij v skupini lotevamo iz različnih zornih kotov. Poleg eksperimentalnega dela naše aktivnosti tako vključujejo sočasen razvoj strojne opreme in matematičnih modelov na različnih ravneh biološke kompleksnosti: od lipidnih dvoslojev, preko biološke celice, do tkiv in organov. Pri tem uporabljamo obstoječe laboratorije in različne prototipe naprav za elektroporacijo. V predlaganem programu bodo skupna prizadevanja naše interdisciplinarne ekipe posvečena širitvi znanja osnovnih principov elektroporacije z namenom izboljšanja obstoječih biotehnoloških postopkov in načinov zdravljenja, kot tudi razvoju novih aplikacij, ki temeljijo na elektroporaciji.

Sestava projektne skupine

Glej Raziskovalci na SICRIS-u.

Faze projekta in njihova realizacija

Ni na voljo za program.

Bibliografske reference

Naše objave so na voljo na strani Publikacije.