Razvoj metod in sistemov za vrednotenje tveganj različnih ciljnih skupin zaradi izpostavljenosti EMS

Projekt L7-2231 (01.05.2009-30.04.2012)
Vodja: izr. prof. dr. Tadej Kotnik, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partner: doc. dr. Peter Gajšek, Inštitut za neionizirna sevanja, Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS