Metoda enovitega generiranja mili, mikro in nanosekundnih elektropermeabilizacijskih signalov za učinkovito gensko elektrotransfekcijo

Projekt Z2-2025 (01.05.2009-30.04.2011)
Vodja: dr. Matej Reberšek, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS