Mehanizmi genske transfekcije z elektroporacijo z visokofrekvenčnimi bipolarnimi pulzi in vitro (2021-2022)

   BI-FR/21-22-PROTEUS
Francoski partner: Marie-Pierre Rols, Institute of Pharmacology and Structural Biology – CNRS, Toulouse, Francija
Slovenski partner: prof. dr. Damijan Miklavčič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Financiranje: National Centre of Scientific Research (CNRS), Francija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
, Slovenija

 

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).