Izpostavitev ravninskih lipidnih dvoslojev električnemu polju nanosekundnih pulzov (2016-2017)

   BI-US/16-17-003 (2016-2017)
ZDA partner: prof. Thomas P. Vernier, Old Dominion University, Frank Reidy Research Center for Bioelectrics, Norfolk, Virginia, ZDA
Slovenski partner: prof. Damijan Miklavčič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

 

Projekt je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).