In vitro sinteza membranskih proteinov v sintetične polimerne strukture za vnos v celično membrano z elektroporacijo (2016-2017)

   BI-AT/16-17-003 (2016-2017)
Avstrijski partner: prof. Eva-Kathrin Sinner, Institute for Synthetic Bioarchitectures, University of Natural Resources and Life Sciences, Dunaj, Avstrija
Slovenski partner: prof. Damijan Miklavčič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

 

Projekt je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).