Novi lipidni modelni sistemi za določitev mehanizmov elektroporacije

Novi lipidni modelni sistemi za določitev mehanizmov elektroporacije
Projekt J2-3639 (01.05.2010-30.04.2013)
Vodja: prof. dr. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Partnerja: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut, Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS