Domov » Doktorske disertacije

Doktorske disertacije

(v kronološko obrnjenem vrstnem redu)

 • Helena Cindrič (mentor Bor Kos). Numerično modeliranje in načrtovanje zdravljenja za klinične aplikacije elektroporacije. Univerza v Ljubljani, 2023 [PDF]
 • Tjaša Potočnik (mentor Alenka Maček Lebar). Učinkovitost in mehanizmi genske transfekcije z elektroporacijo v sesalskih celicah in vitro. Univerza v Ljubljani, 2023 [PDF]
 • Angelika Vižintin (mentor Damijan Miklavčič, somentor Mounir Tarek). Alternativne oblike pulzov v tehnologijah z elektroporacijo. Univerza v Ljubljani, 2022 [PDF]
 • Aleksandra Cvetkoska (mentor Matej Reberšek). Izboljšanje varnosti pri klinični rabi elektroporacije. Univerza v Ljubljani, 2022 [PDF]
 • Tamara Polajžar (mentor Damijan Miklavčič). Primerjava učinkov visokofrekvenčnih bipolarnih in nizkofrekvenčnih monopolarnih električnih pulzov na preživetje celice. Univerza v Ljubljani, 2022 [PDF]
 • Eva Pirc (mentor Matej Reberšek). Generiranje visokonapetostnih pulzov za na elektroporaciji temelječe tehnologije in terapije. Univerza v Ljubljani, 2020 [PDF]
 • Barbara Dovgan (mentor Damijan Miklavčič, somentorica Ariana Barlič). Krioprezervacija humanih mezenhimskih matičnih celic in tkiva popkovnice v kombinaciji krioprotektanta trehaloze in reverzibilne elektroporacije. Univerza v Ljubljani, 2020 [PDF]
 • Tadeja Forjanič (mentor Damijan Miklavčič). Modeliranje biološkega odziva na elektroporacijo v elektrokemoterapiji in genski terapiji. Univerza v Ljubljani, 2018 [PDF]
 • Janja DermolČerne (mentor Damijan Miklavčič, somentor Gregor Serša). Matematično modeliranje sprememb električnih lastnosti tkiv in transporta preko celične membrane pri elektroporaciji. Univerza v Ljubljani, 2018. [PDF]
 • Lea Rems (mentor Damijan Miklavčič, somentor Mounir Tarek). Uporaba teoretičnih modelov elektroporacije lipidne membrane. Univerza v Ljubljani, 2016. [PDF]
 • Samo Mahnič-Kalamiza (mentor Damijan Miklavčič, somentor Eugene Vorobiev). Učinki električne in toplotne obdelave na transport snovi v biološkem tkivu. Univerza v Ljubljani, 2015. [PDF]
 • Marija Marčan (mentor Damijan Miklavčič). Pre-treatment planning for electroporation-based treatments of deep-seated solid tumors. Univerza v Ljubljani, 2015. [PDF]
 • Igor Marjanovič (mentor Tadej Kotnik). Elektroporacija kot naravni mehanizem horizontalnega prenosa genov pri prokariotih. Univerza v Ljubljani, 2015. [PDF]
 • Andraž Polak (mentor Damijan Miklavčič, somentor Mounir Tarek). Electrical properties of planar lipid bilayers formed from lipid mixtures. Univerza v Ljubljani, 2014. [PDF]
 • Patrik Pucer (mentor Damijan Miklavčič, somentor Boštjan Žvanut). Uporaba novih informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu. Univerza v Ljubljani, 2014.
 • Aljaž Velikonja (mentorica Alenka Maček Lebar, somentor Aleš Iglič). Električne lastnosti hidriranih ravninskih lipidnih dvoslojev. Univerza v Ljubljani, 2014. [PDF]
 • Jaka Čemažar (mentor Tadej Kotnik). Dielektroforetsko ločevanje bioloških celic v mikropretočni komori. Univerza v Ljubljani, 2013. [PDF]
 • Bor Kos (mentor Tadej Kotnik, somentor Peter Gajšek). Numerical computation of electromagnetic fields in the human body for preventive and therapeutic applications. Univerza v Ljubljani, 2013. [PDF]
 • Denis Pavliha (mentor Damijan Miklavčič). Integrated treatment planning software for electrochemotherapy of tumors. Univerza v Ljubljani, 2013. [PDF]
 • Matej Kranjc (mentor Damijan Miklavčič). Feasibility of magnetic resonance electrical impedance tomography for monitoring electric field distribution during electroporation. Univerza v Ljubljani, 2012. [PDF]
 • Barbara Mali (mentor Tomaž Jarm). Varnost in učinkovitost elektrokemoterapije. Univerza v Ljubljani, 2012. [PDF]
 • Saša Haberl (mentorica Mojca Pavlin, somentorica Irena Mlinarič Raščan). Analiza vpliva različnih parametrov na učinkovitost genske elektrotransfekcije v celičnih kulturah in v in vitro modelu tkiva. Univerza v Ljubljani, 2011. [PDF]
 • Marko Ušaj (mentorica Maša Kandušer). Optimizacija elektrozlivanja celic v hipotoničnem mediju v in vitro pogojih. Univerza v Ljubljani, 2011.
 • Selma Čorović (mentorja Damijan Miklavčič in Lluis M. Mir). Modeling and visualization of electropermeabilization of biological tissues exposed to the high-voltage pulses. Université Paris XI, 2010. [PDF]
 • Peter Kramar (mentorica Alenka Maček Lebar). Električna porušitev ravninskega lipidnega dvosloja. Univerza v Ljubljani, 2010. [PDF]
 • Ivan Pavlović (mentor Damijan Miklavčič, somentor Marko Snoj). Zbiranje podatkov kliničnega preskušanja s pomočjo spletno zasnovanega sistema z reduciranim upravljanjem podatkov. Univerza v Ljubljani, 2010. [PDF]
 • Katja Trontelj (mentor Damijan Miklavčič, somentorica Vladka Čurin-Šerbec). Zlivanje celic in vitro z elektropermeabilizacijo. Univerza v Ljubljani, 2010. [PDF]
 • Anže Županič (mentor Damijan Miklavčič). Treatment planning in biomedical applications
  of electroporation
  . Univerza v Ljubljani, 2010. [PDF]
 • Matej Reberšek (mentor Damijan Miklavčič). Raziskovalna naprava za elektroporacijo celične membrane. Univerza v Ljubljani, 2008. [PDF]
 • Nataša Pavšelj (mentor Damijan Miklavčič, somentor Véronique Préat). Gene transfection in skin by means of electroporation. Univerza v Ljubljani, 2006. [PDF]
 • Gorazd Pucihar (mentor Tadej Kotnik, somentor Justin Teissié). Induced transmembrane voltage and electropermeabilization of cells in cultures in vitro. Univerza v Ljubljani, 2006.
  [PDF]
 • Blaž Valič (mentor Damijan Miklavčič). Vpliv implantov na porazdelitev elektromagnetnega polja v človeku. Univerza v Ljubljani, 2006. [PDF]
 • Marko Puc (mentor Damijan Miklavčič, somentor Janez Nastran). High performance electropermeabilization device. Univerza v Ljubljani, 2004.
 • Mojca Pavlin (mentor Damijan Miklavčič). Analiza vsiljene transmembranske napetosti in električne prevodnosti celic izpostavljenih električnemu polju. Univerza v Ljubljani, 2003.
 • Davorka Šel (mentor Damijan Miklavčič). Določitev časovno diskretnega modela elektropermeabilizacije tkiva. Univerza v Ljubljani, 2003. [PDF]
 • David Cukjati (mentor Damijan Miklavčič). Analiza in napovedovanje dinamike celjenja električno stimuliranih in konzervativno zdravljenih kroničnih ran. Univerza v Ljubljani, 2000. [PDF]
 • Tadej Kotnik (mentorja Lluis M. Mir in Damijan Miklavčič). Influence de la dynamique du champ électrique sur l’efficacité de l’électroperméabilisation de la membrane cellulaire. Université Paris XI, 2000. [PDF]
 • Tomaž Jarm (mentor Damijan Miklavčič, somentor Gregor Serša). Vpliv elektroterapije na parametre prekrvitve in oksigenacije tumorjev. Univerza v Ljubljani, 1999. [PDF]
 • Alenka Maček-Lebar (mentor Damijan Miklavčič, somentor Gregor Serša). Vpliv električnih parametrov na elektroporacijo plazmaleme v in vitro pogojih. Univerza v Ljubljani, 1999. [PDF]