Tina Cimperman je prejemnica pohvale za znanstveno objavo v okviru nagrad dr. Uroša Seljaka

Na Univerzi v Ljubljani so bile v sredo, 4. 10., že drugič podeljene nagrade in pohvale dr. Uroša Seljaka za najboljše znanstvene članke študentk in študentov prve in druge stopnje študija v Sloveniji. Pohvalo za znanstveno objavo študentov je, med drugimi, prejela tudi Tina Cimperman iz Laboratorija za biokibernetiko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani za delo z naslovom Gene Electrotransfer into Mammalian Cells Using Commercial Cell Culture Inserts with Porous Substrate (mentorica doc. dr. Lea Rems).

Objava na spletni strani Fakultete: tukaj.

Čestitamo!