Laboratoriji2017-08-30T12:49:58+00:00

Celični laboratorij 1

Laboratorij za delo z živalskimi celičnimi kulturami. Opremljen je z vso opremo potrebno za rutnisko delo s celičnimi kulturami (laminarij z vakuumsko črpalko, vodna kopel, invertni mikroskop, CO2 inkubator). Poleg naštetega je v laboratoriju na voljo tudi sistem za dinamično fluorescentno mikroskopijo Zeiss ter invertni mikroskop EVOS XL Core.

Celični laboratorij 2

Laboratorij za delo z živalskimi celičnimi kulturami. Opremljen je z vso opremo potrebno za rutnisko delo s celičnimi kulturami (laminarij z vakuumsko črpalko, vodna kopel, invertni mikroskop, CO2 inkubator). V laboratoriju se nahajajo tudi pretočni citometer Attune NxT, čitalec mikrotitrskih plošč Tecan infinite M200 in hlajena centrifuga Sigma 3K 15.

Celični laboratorij 3

Laboratorij za delo z živalskimi in humanimi celičnimi kulturami. Opremljen je z vso opremo potrebno za rutnisko delo s celičnimi kulturami (laminarij z vakuumsko črpalko, vodna kopel, invertni mikroskop, CO2 inkubator s komoro za hipoksijo). Poleg naštetega sta v laboratoriju na voljo tudi invertni fluorescentni mikroskop Leica DM IL LED FLUO ter spektrofluorometer Jasco FP-6300.

Mikrobiološki laboratorij

Laboratorij za delo z mikroorganizmi. Opremljen je z osnovno opremo potrebno za delo z nepatogenimi bakterijskimi kulturami (laminarij, stresalnik, inkubator, avtoklav in 2 hlajeni centrifugi). Dodatno se v laboratoriju nahajajo spektrofotometer Eppendorf Biophotometer Plus, oprema za elektroforezo, homogenizator bakterij ter konduktometer.

Laboratorij za lipide in tkiva

Laboratorij za delo z ravninskimi lipidnimi dvosloji in živalskimi tkivi. Opremljen je s specifično opremo za spremljanje prehajanja snovi preko kože (Franzove celice) ter sistemom za elektroporacijo ravninskih lipidnih dvoslojev, ki omogoča študij vpliva zgradbe ravninskega lipidnega dvosloja, temperature in električnih parametrov na proces elektroporacije.

Laboratorij za fiziološke meritve

Laboratorij je namenjen opravljanju neinvazivnih meritev različnih fizioloških signalov na človeku v izobraževalne in raziskovalne namene. V ta prostor sodi eksperimentalna oprema Biopac za merjenje elektrofizioloških signalov (elektrokardiogram, elektromiogram itd.), nekaterih parametrov gibanja (sile, navori, pospeški), parametrov mikrocirkulacije in oksigenacije tkiv (merilnik laser doppler, bližnje infrardeča spektroskopija, oprema za izvajanje provokacijskih testov z zažemom pretoka krvi na udih) ter za električno stimulacij.

Laboratorij za razvoj strojne in programske opreme

Opremljen je z merilno opremo za spremljanje električnega toka in napetosti: osciloskopi različnih kakovostnih razredov, ki so opremljeni s sondami za opazovanje dinamičnih visokonapetosnih pojavov, diferenčnmi sondami, kot osnovi del opreme, ki jo dopolnjujejo profesionalni multimetri, merilniki impedance in funkcijski generatorji. Opremljen je z večjo zbirko elektronskih elementov, spajkalnimi napravami, računalnikom za razvoj tiskanih vezij, simulacijo elektronskih vezij in razvoj programov ter osnovnim delovnim orodjem.

Go to Top