Vodja IC

Strokovna sodelavka

prof. dr. Damijan Miklavčič

Tel.: +386 1 4768 456
E-mail:

Duša Hodžić, univ.dipl.mikrobiol.

Tel.: +386 1 4768 269
E-mail: