Vodja IC

Strokovni sodelavki

prof. dr. Damijan Miklavčič

Tel.: +386 1 4768 456
E-mail:

Duša Hodžić, univ.dipl.mikrobiol.

Tel.: +386 1 4768 269
E-mail:

dr. Špela Zver, mag. biotehnol.

Tel.: +386 1 4768 269
E-mail: