Cena uporabe laboratorija

Zunanji uporabniki

4435*na uro
 • najem laboratorija 29,29 €
 • vzdrževanje opreme 2,70 €
 • amortizacija 2,12 €
 • režijski stroški 10,24 €

UL uporabniki

1165*na uro
 • najem laboratorija 0,00 €
 • vzdrževanje opreme 2,70 €
 • amortizacija 2,12 €
 • režijski stroški 6,82 €

FE uporabniki

482*na uro
 • najem laboratorija 0,00 €
 • vzdrževanje opreme 2,70 €
 • amortizacija 2,12 €
 • režijski stroški 0,00 €

Oprema

Zeiss ELYRA

22065*na uro

Tecan

340*na uro

Attune NxT

2250na uro

Izposoja opreme

Countess (Invitrogen)

050na uro

Vitae (Igea)

1405na uro

Electrocell B10 (βtech)

073na uro

Gemini X2 (BTX)

075na uro

Neon (Invitrogen)

092*na uro

Strokovna pomoč

Pomoč strokovnega sodelavca

1168na uro

Ostalo

Avtoklaviranje

047na cikel