Laboratorij je namenjen opravljanju neinvazivnih meritev različnih fizioloških signalov na človeku v izobraževalne in raziskovalne namene. V ta prostor sodi eksperimentalna oprema Biopac za merjenje elektrofizioloških signalov (elektrokardiogram, elektromiogram itd.), nekaterih parametrov gibanja (sile, navori, pospeški), parametrov mikrocirkulacije in oksigenacije tkiv (merilnik laser doppler, bližnje infrardeča spektroskopija, oprema za izvajanje provokacijskih testov z zažemom pretoka krvi na udih) ter za električno stimulacij.