Laboratorij za delo z živalskimi celičnimi kulturami. Opremljen je z vso opremo potrebno za rutnisko delo s celičnimi kulturami (laminarij z vakuumsko črpalko, vodna kopel, invertni mikroskop, CO2 inkubator). V laboratoriju se nahajajo tudi pretočni citometer Attune NxT, čitalec mikrotitrskih plošč Tecan infinite M200 in hlajena centrifuga Sigma 3K 15.