Laboratorij za delo z mikroorganizmi. Opremljen je z osnovno opremo potrebno za delo z nepatogenimi bakterijskimi kulturami (laminarij, stresalnik, inkubator, avtoklav in 2 hlajeni centrifugi). Dodatno se v laboratoriju nahajajo spektrofotometer Eppendorf Biophotometer Plus, oprema za elektroforezo, homogenizator bakterij ter konduktometer.