Laboratorij za delo z živalskimi in humanimi celičnimi kulturami. Opremljen je z vso opremo potrebno za rutnisko delo s celičnimi kulturami (laminarij z vakuumsko črpalko, vodna kopel, invertni mikroskop, CO2 inkubator s komoro za hipoksijo). Poleg naštetega sta v laboratoriju na voljo tudi invertni fluorescentni mikroskop Leica DM IL LED FLUO ter spektrofluorometer Jasco FP-6300.