Komercialni elektroporatorji2022-04-11T11:55:48+00:00

Electrocell B10 [Leroy biotech]

ELECTROcell B10 HVLV generator električnih pulzov dovaja kratke visokonapetostne pulze, ki se uporabljajo pri  elektroporaciji. Jakost in dolžino pozitivnega in negativnega pulza lahko spreminjamo ločeno. Uporabniški vmesnik je zaslon na dotik, s katerim lahko enostavno spreminjamo parametre pulzov. Pulze dovajamo preko stopalke ali zaslona na dotik.

ELECTROcell B10 priročnik

Gemini X2 [Harvard Apparatus BTX]

Gemini X2 elektroporator lahko generira tako pravokotne kot tudi eksponentno upadajoče pulze. Pravokotni pulzi so dovedeni v dveh območjih – visokonapetostni in nizkonapetostni pulzi, pri čemer se resolucija parametrov razlikuje med območjema. Omogoča enostavno vnašanje parametrov preko zaslona na dotik in shranjevanje posameznih protokolov v notranji pomnilnik. Dovedena napetost in breme sta izmerjena pri vsakem pulzu.

Gemini X2 Priročnik

Vitae [Igea]

Vitae generator električnih pulzov dovaja visokonapetostne pulze (amplitude od 500 – 3000 V, dolžine od 50 µs – 1 ms) pravokotne oblike, kjer sta dovedena napetost in tok izmerjena ob vsakem pulzu. Generator električnih pulzov vsebuje računalnik, ki upravlja grafični uporabniški vmesnik, uporabnik pa preko zaslona na dotik (kjer lahko spreminja tip sonde, amplitudo, dolžino, število in ponavljalno frekvenco pulza) in stopalke upravlja z napravo. Vitae generator električnih pulzov se zaradi zmogljivosti dovajanja visokonapetostnih pulzov višjih amplitud lahko uporablja tudi za elektroporacijo manjših celic (npr. bakterij, kvasovk).

Vitae Priročnik

Neon [Invitrogen]

Neon Transfection System je generator električnih pulzov, ki lahko dovaja daljše mikrosekundne pulze, ki se običajno uporabljajo pri genski transfekciji z elektroporacijo. Celice se nahajajo v posebnem nastavku za pipetiranje, ki vsebuje eno zlato elektrodo. Nastavek namestimo na posebno pipeto, in ju vstavimo v elektroporacijsko komoro, ki vsebuje drugo elektrodo. Oblika elektrod in razdalja sta optimizirani in zmanjšujeta spremembe pH in gretje suspenzije. Elektroporator ima vnaprej določene parametre pulzov, ki so pri uporabi priporočenih elektroporacijskih pufrov učinkoviti pri transfekciji različnih celic. Posebni nastavki in elektroporacijske komore so pakirani ločeno in omogočajo preprosto delo v sterilnem okolju. Parametre generatorja lahko tudi poljubno spreminjamo s preprostim vnosom preko zaslona na dotik.

Neon Priročnik

Jouan [Societe Jouan]

Pulzni generator Jouan GHT 1287 generira pravokotne električne pulze, ki se običajno uporabljajo pri elektroporaciji. Dovedeno napetost lahko nastavljamo s potenciometrom, ki ga je potrebno nastaviti glede na električne lastnosti elektroporacijskega pufra. Generator moramo torej uporabljati z osciloskopom, s katerim nadzorujemo dovedeno napetost. Trajanje pulzov ter ponavljalno frekvenco lahko nastavljamo z gumbi na ohišju. Pulzi so dovedeni kontinuirano, ko dovedemo želeno število pulzov, dovajanje ročno ustavimo. Dovajanje pulzov lahko sprožimo s pritiskom na pedalo ali preko gumba na ohišju.

Jouan Priročnik

TSS20 [Intracel]

TSS20 Ovodyne je generator električnih pulzov, ki se običajno uporabljajo pri genski transfekciji z elektroporacijo. Dovaja dolge nizkonapetostne pulze v rangu milisekund. Vanj je že vgrajena merilna enota, s katero nadzorujemo impedanco vzorca, na katerega dovajamo električne pulze. Ima izhod za dve elektrodi. Je lahek in omogoča enostavno prenašanje.

TSS20 Priročnik

Preglednica parametrov

Prenos preglednice
Go to Top