Opremljen je z merilno opremo za spremljanje električnega toka in napetosti: osciloskopi različnih kakovostnih razredov, ki so opremljeni s sondami za opazovanje dinamičnih visokonapetosnih pojavov, diferenčnmi sondami, kot osnovi del opreme, ki jo dopolnjujejo profesionalni multimetri, merilniki impedance in funkcijski generatorji. Opremljen je z večjo zbirko elektronskih elementov, spajkalnimi napravami, računalnikom za razvoj tiskanih vezij, simulacijo elektronskih vezij in razvoj programov ter osnovnim delovnim orodjem.