Laboratorij za delo z živalskimi celičnimi kulturami. Opremljen je z vso opremo potrebno za rutnisko delo s celičnimi kulturami (laminarij z vakuumsko črpalko, vodna kopel, invertni mikroskop, CO2 inkubator). Poleg naštetega je v laboratoriju na voljo tudi sistem za dinamično fluorescentno mikroskopijo Zeiss ter invertni mikroskop EVOS XL Core.