TSS20 Ovodyne je generator električnih pulzov, ki se običajno uporabljajo pri genski transfekciji z elektroporacijo. Dovaja dolge nizkonapetostne pulze v rangu milisekund. Vanj je že vgrajena merilna enota, s katero nadzorujemo impedanco vzorca, na katerega dovajamo električne pulze. Ima izhod za dve elektrodi. Je lahek in omogoča enostavno prenašanje.

TSS20 Priročnik