Pulzni generator Jouan GHT 1287 generira pravokotne električne pulze, ki se običajno uporabljajo pri elektroporaciji. Dovedeno napetost lahko nastavljamo s potenciometrom, ki ga je potrebno nastaviti glede na električne lastnosti elektroporacijskega pufra. Generator moramo torej uporabljati z osciloskopom, s katerim nadzorujemo dovedeno napetost. Trajanje pulzov ter ponavljalno frekvenco lahko nastavljamo z gumbi na ohišju. Pulzi so dovedeni kontinuirano, ko dovedemo želeno število pulzov, dovajanje ročno ustavimo. Dovajanje pulzov lahko sprožimo s pritiskom na pedalo ali preko gumba na ohišju.

Jouan Priročnik