Čitalec mikrotitrskih plošč Infinite M200 (Tecan) z možnostjo uravnavanja temperature (gretje) ima na voljo merjenje absorbance in fluorescence spodaj in zgoraj ter modul za kivete. Za vzbujanje in emisijo ima monokromatorski modul

Na voljo je:

  • Absorbanca: Ex. 230-1000 nm ; OD 0-3
  • Fluorescenca: Ex. 230-850 nm, Em. 280-850 nm
Infinite M200 priročnik