Prof. Tomaž Jarm je letošnji prejemnik Vidmarjeve nagrade za učitelja – Čestitamo!

Dr. Tomaž Jarm je profesor, ki deluje v okviru Laboratorija za biokibernetiko (LBK). Predava predmete na visokošolskem programu Aplikativna elektrotehnika, na magistrskem programu Biomedicinska tehnika in na doktorskem študiju.

Prof. dr. Tomaž Jarm v pedagoško delo vlaga veliko energije. Snov na njegovih predavanjih je aktualna in sistematično obravnavana, študentom pa je na voljo dobra literatura. Predavatelj uspešno sproti spremlja novosti na področju biomedicinske tehnike in to vključi v svoja predavanja ter na ta način povezuje teorijo s prakso in skrbi za aktualnost snovi. Trudi se za razumljivo razlago in ima dober stik s poslušalci, tako da uspešno prilagaja hitrost podajanja snovi. Do svojih študentov je korekten in konsistenten. Od njih pričakuje kritično in samostojno razmišljanje ter resno delo, sam pa jim zagotavlja konstruktivno kritiko in jim je vedno na voljo za vprašanja ter zanimive razprave.

Profesorjevo uspešno raziskovalno delo na področju biomedicinske tehnike, natančneje na področju elektrokemoterapije se kaže tudi v pedagoškem procesu. Za svoje študente organizira zanimive ekskurzije in vabljena predavanja priznanih strokovnjakov in jim na ta način omogoči širši pogled na aktualne inženirske izzive s katerimi se ukvarjajo raziskovalne inštitucije in podjetja. Tomaž Jarm poleg raziskovanja sodeluje tudi z industrijo in je bil mentor pri številnih diplomskih in magistrskih delih.

Na podlagi napisanega in veliko prizadevanj, ki so v tej utemeljitvi izpuščena, lahko zaključimo, da je prof. dr. Tomaž Jarm ena od gonilnih sil programa Biomedicinska tehnika. Svoje delo opravlja s srcem in strastjo ter tako skrbi za razvoj kvalitetnih novih generacij inženirjev in prispeva tako k napredku fakultete kot tudi raziskovalnega področja.