Domov » prof. dr. Damijan Miklavčič, vodja raziskovalnega programa

prof. dr. Damijan Miklavčič, vodja raziskovalnega programa

Rojen:  19.07.1963, Ljubljana, Slovenija
Naslov:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.:  01 4768 456
E-mail: 

Izobrazba:
1987  univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Univerza v Ljubljani)
1991  magister elektrotehnike (Univerza v Ljubljani)
1993  doktor elektrotehniških znanosti (Univerza v Ljubljani)

Zaposlitev:
1993-danes  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
1993-1994    raziskovalec
1994-1997    docent
1995-1996    gostujoči raziskovalec na Inštitutu Gustave Roussy, Villejuif, Francija
1997-2002    izredni profesor
1998-2019    predstojnik Laboratorija za biokibernetiko
2002-danes    redni profesor
2003-2005    prodekan za raziskovalno delo
2007-2015    predstojnik Katedre za biomedicinsko tehniko
2015-danes    namestnik predstojnika Katedre za biomedicinsko tehniko

Nagrade:
1986  Fakultetna Prešernova nagrada
1989  Mednarodna nagrada sklada Maphre (Španija)
1993  Krkina nagrada
1995  Nagrada Republike Slovenije za znanstvenoraziskovalno delo [obrazložitev]
2003  Priznanje Ambasador Republike Slovenije v znanosti [obrazložitev]
2008  Vodovnikova nagrada za izjemne raziskovalne dosežke [obrazložitev]
2008  Vitez Reda akademskih palm Francoske republike
2012  Nagrada “Vladimir Zworykin” društva IFMBE [obrazložitev]
2012  Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani – 1. mesto [diploma]
2014  Zlata plaketa Univerze v Ljubljani [obrazložitev]
2015  Častni član Evropskega združenja za medicinsko in biomedicinsko tehniko in znanost
2019  Častni doktorat (honoris causa) Univerze v Buenos Airesu, Argentina
2021  Kongresni ambasador Slovenije za 2021 na področju znanstveno-strokovnih dogodkov
2021  Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2021 (skupaj z Matejem Reberškom in Evo Pirc)

Bibliografija:
Bibliografija prof. Miklavčiča obsega preko 1.300 bibliografskih enot, od tega preko 400 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov (Vir: Sicris). Njegovi članki so bili do sedaj skupaj deležni več kot 10.000 čistih citatov (Scopus) oz. 8.600 čistih citatov (WoS). Skupaj s sodelavci je prijavil več patentov, od katerih so mu bili podeljeni trije mednarodni (s preizkusom) in en slovenski patent (Vir: Sicris). Število čistih citatov po Web-of-Science (na dan 25. marca, 2020) znaša 9.793, h-index 65. Za izpis njegove celotne bibliografije v COBISS-u kliknite tukaj.

Projekti:
•  oglejte si seznam projektov

Druge dejavnosti:
•  Član Mednarodne akademije znanosti in umetnosti v bosni (povezava, 2021–)
•  Član sveta Društva za bioelektrokemijo (Council of the Bioelectrochemical Society) (2009–2017)
•  Predsednik Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (2007–)
•  Predsednik strokovnega sveta Foruma EMS
•  Pridruženi urednik revije Bioelectromagnetics (2005–2007)
•  Pridruženi urednik revije IEEE Transactions on Biomedical Engineering (2002–2014)
•  Pridruženi urednik revije IEEE Transactions on Nanobioscience (2004–2013)
•  Član delovne skupine za pripravo zaščitnih standardov na področju neionizirnih elektromagnetnih sevanj pri Uradu RS za standardizacijo in meroslovje
•  Recenzent pri več kot 50 revijah, indeksiranih v SCI
•  Član Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (2010-2013)
•  Predsednik Mednarodnega društva za tehnologije in terapije bazirajoče na elektroporaciji (International Society for Electroporation-Based Technologies and Treatments – ISEBTT, 2016-2017)

Izbrane publikacije:
• Polajžer T, Jarm T, Miklavčič D. Analysis of damage-associated molecular pattern molecules due to electroporation of cells in vitro. Radiol. Oncol. 54: 317-328, 2020. [PDF ]
©2020 The Authors, DOI 10.2478/raon-2020-0047
• Novickij V, Kranjc M, Staigvila G, Dermol-Černe J, Meleško J, Novickij J, Miklavčič D. High pulsed electromagnetic field generator for contactless permeabilization of cells in vitro. IEEE Trans. Magn. 56: 1-6, 2020. [PDF ]
©2020 IEEE, DOI 10.1109/TMAG.2020.2979120
• Kranjc Brezar S, Kranjc M, Čemažar M, Buček S, Serša G, Miklavčič D. Electrotransfer of siRNA to silence enhanced green fluorescent protein in tumor mediated by a high intensity pulsed electromagnetic field. Vaccines 2020, 8: 1-15, 2020. [PDF ]
 ©2020 The Authors, DOI 10.3390/vaccines8010049
• Kotnik T, Rems L, Tarek M, Miklavčič D. Membrane electroporation and electropermeabilization: Mechanisms and models. Annu. Rev. Biophys. 48: 63-91, 2019. [PDF ]
 ©2019 Annual Reviews, DOI 10.1146/annurev-biophys-052118- 115451
• Miklavčič D, Novickij V, Kranjc M, Polajžer T, Haberl Meglič S, Batista Napotnik T, Romih R, Lisjak D. Contactless electroporation induced by high intensity pulsed electromagnetic fields via distributed nanoelectrodes. Bioelectrochemistry 132: 1-9, 2019. [PDF ]
©2019 The Authors, DOI 10.1016/j.bioelechem.2019.107440
• Rosazza C, Haberl Meglič S, Zumbusch A, Rols MP, Miklavčič D. Gene electrotransfer: a mechanistic perspective. Curr. Gene Ther. 16: 98-129, 2016. [PDF ]
©2016 Bentham Science Publishers, DOI 10.2174/1566523216666160331130040
• Kranjc M, Markelc B, Bajd F, Čemažar M, Serša I, Blagus T, Miklavčič D. In situ monitoring of electric field distribution in mouse tumor during electroporation. Radiology 274: 115-123, 2015. [PDF ]
 ©2015 Radiological Society of North America, DOI 10.1148/radiol.14140311
• Čorović S, Lacković I, Šuštarič P, Šuštar T, Rodič T, Miklavčič D. Modeling of electric field distribution in tissues during electroporation. Biomed. Eng. Online 12: 16, 2013. [PDF ]
 ©2013 Čorović et al., DOI 10.1186/1475-925X-12-16
• Miklavčič D, Snoj M, Županič A, Kos B, Čemažar M, Kropivnik M, Bračko M, Pečnik T, Gadžijev E, Serša G. Towards treatment planning and treatment of deep-seated solid tumors by electrochemotherapy. Biomed. Eng. Online 9: 10, 2010. [PDF ]
©2010 Miklavcic et al., DOI 10.1186/1475-925X-9-10
• Towhidi L, Firoozabadi SMP, Mozdarani H, Miklavčič D. Lucifer uptake by CHO cells exposed to magnetic and electric pulses. Radiol. Oncol. 46: 119-125, 2012. [PDF ]
©2012 Radiology and Oncology (Ljubljana), DOI 10.2478/v10019-012-0014-2